toggle
2017-05-09

盛岡グランドホテル 〜外注カメラマン〜


初の岩手出張でしたー!!!!
さむい!!雪降ってる!!!笑
和装に洋装にカクテルドレス!!
地方はお色直し3回は基本のようです!楽しかったー!!

mgh0001

mgh0003

mgh0005

mgh0008

mgh0010

mgh0020

mgh0021

mgh0022

mgh0023

mgh0027

mgh0028

mgh0030

mgh0031

mgh0032

mgh0033

mgh0034

mgh0035

mgh0036

mgh0038

mgh0041

mgh0042

mgh0043

mgh0049

mgh0054

mgh0055

mgh0062

mgh0070

mgh0077

mgh0078

mgh0079

mgh0081

mgh0082

mgh0090

mgh0091

mgh0092

mgh0094

mgh0102

mgh0105

mgh0107

mgh0110

mgh0114

mgh0116

mgh0117

mgh0122

mgh0123

mgh0124

mgh0125

mgh0127

mgh0131

mgh0132

mgh0134

mgh0141

mgh0149

mgh0150

mgh0152

mgh0153

 

mgh0151

mgh0154

mgh0156

mgh0157

mgh0159

mgh0160

mgh0162

mgh0164

mgh0167

mgh0170

mgh0171

mgh0173

mgh0174

mgh0184

mgh0189

mgh0191

mgh0192

mgh0194

mgh0196

mgh0197

mgh0201

mgh0202

mgh0204

mgh0208

mgh0210

mgh0216

mgh0223

mgh0224

mgh0226

mgh0232

mgh0234

mgh0235

mgh0238

mgh0240

mgh0241

mgh0245

mgh0246

mgh0250

mgh0255

mgh0257

mgh0266

mgh0273

mgh0282

mgh0284

mgh0287

mgh0289

mgh0293

mgh0294

mgh0297

mgh0300

mgh0303

mgh0304

mgh0307

mgh0313

mgh0317

mgh0323

mgh0326

mgh0329

mgh0331

mgh0333

mgh0335

mgh0336

mgh0340

mgh0341

mgh0342

mgh0346

mgh0347

mgh0349

mgh0354

mgh0358

mgh0361

mgh0366

mgh0370

mgh0381

mgh0386

mgh0390

mgh0392

mgh0408

mgh0423

mgh0427

mgh0430

mgh0433

mgh0435

mgh0437

mgh0445

mgh0452

mgh0453

mgh0463

mgh0464

mgh0477

mgh0479

mgh0486

mgh0490

mgh0492

mgh0493

mgh0499

mgh0500

mgh0502

mgh0519

mgh0524

mgh0530

mgh0533

mgh0541

mgh0545

mgh0547

mgh0554

mgh0556

mgh0563

mgh0569

mgh0571

mgh0579

mgh0585

mgh0589

mgh0591

mgh0592

mgh0596

mgh0598

mgh0600

mgh0604

mgh0605

mgh0612

mgh0613

mgh0619

mgh0628

mgh0630

mgh0632

mgh0634

mgh0640

mgh0646

mgh0675

mgh0638

mgh0551

 

フェイスブック
関連記事
Comment

Comment